Tìm nâng cao
STT HTX/Doanh nghiệp Tên hàng hóa Sản lượng trung bình Giá bán Kết nối
STT HTX/Doanh nghiệp Tên hàng hóa Sản lượng cần mua Từ ngày Đến ngày Kết nối
STT Tên đơn vị SĐT Số lượng xe Trọng tải Số xe đăng ký luồng xanh Kết nối

- Tỉnh/TP đăng thông tin: 63/63

- Số sản phẩm: 958

- Tổng lượt đăng mua, bán: 1,833

- Số thành viên: 934

-Kết quả kết nối: Đã tiêu thụ: 49.138,02 tấn rau củ quả và thủy sản; 37.950 combo rau củ; 2.439.539 quả trứng gà, vịt; 12.550 lít dầu ăn các loại; 1.625 hộp nước mắm, trà...